Osvojte si umění prezentace

Umění prezentace začíná jedním velmi důležitým bodem. Jde o uvědomění si toho, že s dovedností něco přednášet, se většina z nás nenarodila. Právě to je klíčové, abyste si na začátku všeho uvědomili. Řečnické dovednosti si můžeme zlepšit jednou jedinou věcí. Je to cvičení. Přednést dobrou prezentaci se vám nepovede hned na poprvé, ale je zásadní si prezentování procvičovat. Dále bychom si měli také uvědomit to, že člověk je živá bytost a ne stroj, který lze naprogramovat. Na to nikdy nezapomínejte.
prezentační tabule
Nyní jsme tedy na začátku. Výše zmíněné jsme si již uvědomili a víme, že dané skutečnosti nijak neovlivníme. Dalším krokem je zodpovězení si toho, proč něco prezentujeme. Jste cestovatel a povídáte o svých cestách lidem, kteří se na váš přednes přišli podívat? Jste politik, který potřebuje lidi přesvědčit o svém názoru? Jste učitel a přednášíte novou látku svým žákům? Jste zaměstnanec firmy a kolegům představujete technologickou výrobu nového produktu? Ke každé prezentaci je nutno přistupovat jinak. Pokud se jedná o formu výuky, je nutno udržet pozornost žáků. Pokud se naopak jedná o zábavnou formu přednášení, jako je povídání o vašich cestách, musí být váš přístup jiný.
příprava podkladů
To, jak budete prezentovat, závisí na přípravě. Jinou formu bude mít prezentace výuková a jinou prezentace, která má pobavit. První jmenovaná bude obsahovat velmi stručné body látky, o které budete mluvit. Druhá zmíněna by měla být naopak bez textu, ale plná fotografií.
Zapamatujte si jedno důležité pravidlo. To, jak se na prezentaci připravíte, je rozhodující. Prezentace by měla mít nějakou strukturu a osnovu. Na začátku by měl být nějaký úvod. Dále poskytnutí informací či fotografií. Zapomenout byste neměli na nějaké shrnutí těch nejdůležitějších myšlenek. Diváci si budou pamatovat zejména konec prezentace než její začátek. Je tedy důležité na závěr vypíchnout a shrnout to nejdůležitější. Závěrem prezentování může být diskuze. Položte otázky, na které lze diskutovat.
Závěrem, jako tip pro vás, je dobré, si dávat pozor na rozvržení času. Je tedy vhodné, abyste si prezentaci předem vyzkoušeli. Je velký rozdíl, zda budete mluvit půl hodiny či půl druhé hodiny. Je důležité udržet pozornost diváků po celou dobu prezentace. Pozor byste si měli dávat také na to, jak jste oblečeni. Seriózněji budete rozhodně působit ve formálním oblečení.