Firemní web

Úplně na začátku je potřeba, aby si podnikatel uvědomil, že internetová prezentace jeho firmy se sice musí líbit jemu samotnému, ale především ji dělá pro svoje potenciální zákazníky. Musí je na svých stránkách udržet a splnit jejich potřeby, ať už se jedná o prodej, služby nebo třeba poradenství.

web monitor

Již na začátku konstrukce webu je důležité znát jasnou odpověď na to, jakou cílovou skupinu má webová stránka oslovit a proč by ji měl zajímat. Chybou bývá, že web ve snaze o co nejširší záběr, cílí na všechny, což v podstatě znamená, že necílí na nikoho nebo na špatnou cílovou skupinu.

Pokud se potenciální zákazník už na web dostane, musí ho stránky zaujmout, srozumitelně a rychle mu sdělit, že vyřeší jeho problém. Měl by mít dostupné konkrétní informace, jakých výhod a přidané hodnoty se mu na rozdíl od konkurence dostává. Důležité je uvedení cen, nelze-li cenu ohledem na charakter zboží nebo služeb předem přesně stanovit, musí být uvedeno alespoň cenové rozpětí. Doví-li se zákazník, že cena je dostupná na vyžádání, zpravidla ze stránek odejde a už se nevrátí.

Velmi důležitá je pravidelná aktualizace stránek. Jestliže stránky zákazník navštíví a vidí, že poslední příspěvek nebo aktualizace je dva roky stará, stránky opustí s pocitem, že se o ně nikdo nestará. Navíc provedené změny na webu zajistí lepší umístění při vyhledávání, protože roboty vyhledávačů upřednostňují aktualizované stránky. Aktualizacemi je možné zákazníky informovat například o tom, co se ve firmě vzhledem k zákazníkům děje, o novinkách v oboru nebo o dalším zkvalitňování služeb.
web notebook

Nutností je uvedení zákonem požadovaných identifikačních údajů, jedná se o jméno nebo název firmy, její sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo, údaj o zápisu do živnostenského nebo obchodního rejstříku. Je vhodné spojit identifikační údaje s kontaktními uvést více možností spojení prostřednictvím nových technologií a sociálních sítí. Kontaktní formulář, na rozdíl od přímého kontaktu na konkrétní osobu, příliš důvěryhodně nepůsobí.