Vývoje ekonomiky ku předu

Jak službu definovat. Čím je a co pro nás znamená. Služba je cosi nehmotného, co využíváme každým dnem. Máme placené i neplacené služby, které využíváme ke své denní potřebě. Jsme jejími tvůrci i konzumenty. V posledních desetiletích se však většina firem na tuzemském trhu začíná orientovat právě na terciální sektor což svědčí o rozvinutosti a posunu vpřed tamějšího obyvatelstva.
kapsa na karty
Veškerý těžký průmysl tak upadá a je outsourcován právě do rozvojových zemí, kde si tento sektor najde své odběratele. Terciální sektor je výhodný jak pro firmy, tak i pro odběratele. Jelikož služba vzniká i zaniká v jeden jediný moment, rázem firmě odpadá jakákoliv možnost tvorby skladů a skladovacích zásob. Jelikož vzniká a zaniká najednou, takže můžeme mluvit o její unikátnosti.
Nenajdeme službu, která je prováděna ve stejný čas a stejným způsobem. Vždy se najdou různé podmínky, které jsou upraveny podle potřeb zákazníka. Mnohdy se tak stává, že právě zákazník se podílí na tvorbě služby a je tak jak konzumentem dané služby, tak i jejím tvůrcem. Občas je k tvorbě služby zapotřebí více zákazníků.
Terciální sektor je měřitelem hodnoty vyspělosti ekonomiky daného státu a podílí se tak na tvorbě HDP, tedy hrubého domácího produktu. Který nám ukazuje kolik statků a služeb průměrná domácnost spotřebuje za rok. Tento ukazatel je uváděn v dolarech a vyjadřuje nám sílu ekonomik jednotlivých států. Na jeho tvorbě se tak podílí sektory jako jednotlivá ekonomická odvětví.
bar na chodníku
Dělíme je na:
· Primární sektor
· Sekundární sektor
· Terciální sektor
· Kvartální sektor
Všechny tyto sektory nepřímo popisují vývoj jednotlivých zemí a určují v jaké fázi se právě nacházejí. Většinu zemí tak najdeme ve třetím sektoru, tedy sektoru služeb, který je příhodný jak pro šetrnost k přírodě, tak také k lidem, kdy snižuje míru fyzické práce.
Každý ze sektorů se určitou částí podílí na tvorbě HDP, když je ve větším zastoupení první nebo druhý sektor jedná se spíše o rozvojové země, třetí a čtvrtý sektor je typický pro země na vysoké úrovni.