Příprava na přijímačky na medicínu

Úspěšně složit přijímačky na medicínu a dostat se tak na některou z lékařských fakult není vůbec snadný úkol. Podmínky k přijetí na různé lékařské fakulty po České republice se mohou lišit v závislosti na konkrétní fakultě, v jednom kritériu se ale shodují. Musíte vždy úspěšně projít vědomostním testem s otázkami z biologie, chemie a fyziky. Vyšel nový průvodce tímto testem, který vám má tento těžký úkol co nejvíce usnadnit a pomoci vám tak dostat se ke studiu medicíny.

Podmínky přijímacího řízení a rozsah vědomostních testů podle jednotlivých fakult

V aktuálním akademickém roce 2022/23 můžete v ČR studovat obor Všeobecné lékařství na celkem 8 fakultách. 5 z nich patří pod Karlovu univerzitu:

  • 1. lékařská fakulta
  • 2. lékařská fakulta
  • 3. lékařská fakulta
  • Lékařská fakulta v Plzni
  • Lékařská fakulta v Hradci Králové

Další možnosti pro studium medicíny jsou:

  • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
  • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Přijímačky na medicínu jsou na různých fakultách různé, a také vědomostní testy se podle toho liší. Dále se podíváme na jednotlivé formy a rozsah těchto testů podle fakult. Budete se tak moci rozhodnout, která z nich je pro vás nejvhodnější.

lékařska

1. lékařská fakulta UK

Test při přijímací zkoušce na této fakultě bude obsahovat celkem 210 otázek – po 70 z biologie, chemie a fyziky. Správná může být jedna nebo více odpovědí, a 1 bodem se hodnotí pouze ty otázky, které byly zodpovězeny úplně a správně. Za nezodpovězené otázky či špatné odpovědi se body nestrhávají.

2. lékařská fakulta UK

Zde jsou přijímačky na medicínu dvoukolové. Nejdřív absolvujete písemnou část, poté na vás čeká ústní pohovor.
V rámci písemné části musíte absolvovat test s 75 otázkami z biologie, chemie a fyziky. Další test s 30 otázkami prověří vaše všeobecné předpoklady.
Při ústním pohovoru si před tříčlennou komisí vylosujete 2 otázky. Předvést tak budete muset své komunikační dovednosti a schopnost obhájit vlastní názor a zájem o obor.

3. lékařská fakulta UK

Na této fakultě opět čeká dvoukolová zkouška. První je test, který obsahuje po 30 otázkách z biologie, chemie a fyziky. Celkem tedy 90 otázek. Správná odpověď je pouze jedna.

Při ústním pohovoru budou zhodnoceny vaše schopnosti interpretovat populárně vědecký text, váš samostatný úsudek a všeobecný rozhled.

Lékařská fakulta UK v Plzni

Zde obsahují přijímačky na medicínu pouze písemný test, který je složený z 75 otázek, po 25 z biologie, chemie a fyziky. Vždy jen jedna odpověď je správná.

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

V Hradci Králové mají specifický test i bodové hodnocení. Čeká tu na vás 80 otázek, po 20 z biologie, chemie, fyziky a somatologie. Za správnou odpověď je 1 bod, za nevyplněnou otázku 0 bodů, a za nesprávnou odpověď je strženo 0,25 bodu.

Lékařská fakulta MU v Brně

Přijímačky na medicínu se skládají formou 3 písemných testů. Na každý máte 50 minut a obsahují po 40 otázek z biologie, chemie a fyziky. Správná je vždy pouze jedna odpověď.

Lékařská fakulta UP v Olomouci

Zkouška je realizována opět pouze písemnou formou v podobě testu z biologie, chemie a fyziky.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Zde na vás při přijímacím testu čeká po 30 otázek z biologie, chemie a fyziky, celkem tedy 90 otázek. Vždy je správná pouze jedna odpověď.
Ať už si ke studiu vyberete jakoukoli z uvedených fakult, podle uvedených kritérií přijímacích testů můžete vidět, že na všechny vás učebnice Přijímací zkoušky na lékařské fakulty dokáže připravit. Jde o komplexní a všestrannou přípravu na jakékoli typy otázek.

Výhody učebnice Přijímací zkoušky na lékařské fakulty

Konkrétní přijímačky na medicínu, které budete muset podstoupit, se liší podle jednotlivých fakult. V akademickém roce 2022/23 lze studovat obor Všeobecné lékařství na celkem 8 fakultách. Každá má jinou skladbu zkoušky a také počet otázek ve vědomostním testu. Teď zjistíme, jaké jsou zásadní výhody učebnice Přijímací zkoušky na lékařské fakulty pro přípravu k přijímačkám.

Ukázka z učebnice Přijímací zkoušky na lékařské fakulty

Ukázka z učebnice Přijímací zkoušky na lékařské fakulty

Modelové otázky

V přijímacím testu můžete dostat 75 vědomostních otázek, ale klidně také 120. Vše záleží na konkrétní fakultě. Každopádně tato učebnice vás dokáže připravit na jakékoli z nich, protože obsahuje přes 1250 modelových otázek.

Navíc autoři, kteří tyto otázky sestavovali, si přijímacími zkouškami na medicínu sami úspěšně prošli. Jsou tedy vytvořeny na základě jejich vlastních zkušeností a jsou koncipovány tak, aby co nejvíce odpovídali skutečným otázkám v testech.
Učebnice se neomezuje jen na některou z lékařských fakult. Naopak se autoři snažili vytvořit jakýsi průřez všemi typy otázek, které obsahují přijímačky na medicínu na všech lékařských fakultách v České republice. Jde tedy o univerzální přípravu a nezáleží na tom, na kterou fakultu podáváte přihlášku. Učebnice je vhodná pro všechny uchazeče a žádná otázka v ostrém testu by vás tak po této poctivé přípravě neměla zaskočit.

Pod každou modelovou otázkou je vždy uvedené správné řešení s dovysvětlením tématu. Nejdřív tak můžete zkusit odpovědět sami, a pokud se zmýlíte, učebnice vám každou jednu otázku vysvětlí.

Obsah knihy a přehlednost

lékařské knihy

I přesto, že učebnice má přes 550 stran a obsahuje více než 1250 modelových otázek, je uspořádána precizně a udržuje si vysokou přehlednost.

Před samotnými otázkami se dozvíte všeobecné informace o přijímacím řízení a samotném průběhu zkoušek, dostanete tipy a rady, jak se na zkoušku připravit a jak správně postupovat při samotném testu. A to navíc od lidí, kteří si sami těmito zkouškami prošli. Budete tak moci využít jejich osobních zkušeností.

K samotnému obsahu knihy – otázky jsou rozděleny do 3 hlavních kapitol (biologie, fyzika, chemie). Biologie obsahuje dalších 11 podkapitol, fyzika a chemie jich mají 10. Tyto podkapitoly slouží k tomu, aby otázky byly co nejpřehledněji seřazeny podle jednotlivých tematických okruhů. V podkapitolách tudíž najdete vždy příbuzné otázky na jednotlivá témata.

Biologie

Kapitola Biologie obsahuje podkapitoly zaměřené na molekulární podstatu, strukturu, fyziologii a dělení eukaryotických buněk, dále na biologii rostlin a hub, viry a prokaryota, kosterní, svalovou a oběhovou soustavu lidského těla. Nezanedbává ani historii biologie a ekologii.

Zápisky k přípravě na přijímačky na medicínu

Zápisky k přípravě na přijímačky na medicínu

Fyzika

V kapitole Fyzika najdete podkapitoly zaměřené na základní terminologii, mechaniku, termiku, akustiku, optiku, elektřinu a magnetismus, elektromagnetické vlnění a molekulární fyziku.

Chemie

Obsah kapitoly Chemie tvoří podkapitoly o anorganickém názvosloví, látkovém množství, stavbě atomu, prvcích a anorganických sloučeninách, chemických vazbách a reakcích, směsích, kyselinách, zásadách, organické chemii, sacharidech a proteinech, nukleových kyselinách, vitamínech a hormonech.

Je tedy vidět, že učebnice klade stejný důraz na všechny kapitoly a témata jsou zde rozebrána opravdu důkladně. Vaše příprava ke zkoušce s ní tedy bude skutečně komplexní a všestranná.

Dalším výborným prvkem učebnice je, že každá podkapitola je uvedena malým úvodem, který vás s daným tematickým okruhem, který mohou přijímačky na medicínu obsahovat, dobře seznámí, předvede vám některé často se opakující pojmy. Hned poté najdete v začátku každé podkapitoly doporučenou literaturu určenou k jejímu podrobnějšímu studiu. Dostanete tak dobré tipy na učebnice a základní či rozšiřující literaturu. Tím výčet nekončí, protože seznam literatury je navíc ještě doplněn o užitečné odkazy na weby či aplikace, kde se můžete dozvědět další doplňující informace.

Cvičný test s vyhodnocením

Za poslední kapitolou z chemie vás na konci učebnice čeká ukázkový test, díky kterému si můžete ověřit své získané vědomosti. Opět se jedná o průřez otázek, nejčastěji se vyskytujících na všech lékařských fakultách v ČR.
Cvičný test obsahuje 120 otázek, z čehož je 40 z biologie, 40 z fyziky a 40 z chemie. Správná je vždy pouze 1 odpověď.

Při jeho vyplňování byste se měli snažit napodobit prostředí při přijímací zkoušce. Ověříte si tak svou schopnost úspěšně projít skutečným testem. To znamená, že na jeho vyplnění máte 120 minut, nesmíte používat kalkulačku ani jiné pomůcky. Povoleny jsou pouze čisté listy A4, na kterých budete provádět výpočty.
Po úspěšném absolvování cvičného testu si počet dosažených bodů spočítáte podle řešení testu, které najdete na konci učebnice.

Tipy a rady na závěr

medička

Přijímačky na medicínu bych určitě zařadil mezi jedny z nejobtížnějších přijímacích zkoušek v ČR. Rozsah vašich znalostí pro jejich úspěšné absolvování musí být obrovský. V žádném případě se tudíž nevyplatí zkoušky podceňovat stylem „já to nějak dám“.

Druhou stranou věci ale je, že přehnaný strach, stres a hysterie z nastávající zkoušky také vůbec ničemu nepomohou. Naopak vám učení budou mnohonásobně ztěžovat. Je proto potřebné, najít si jakousi zlatou střední cestu. Připravovat se pravidelně a poctivě, ale nepanikařit. Musíte zkrátka dobře vědět, proč děláte to, co děláte, a že medicínu prostě chcete studovat. S tím souvisí správná motivace k učení, která je dobrým základem úspěchu.

Musíte také správně zhodnotit své schopnosti ohledně učení. Pokud víte, že k zapamatování látky potřebujete delší čas, časté pročítání učebních textů, pak si své učení na přijímačky na medicínu musíte opravdu poctivě rozvrhnout tak, abyste na přípravu měli dostatek času.

Univerzity také nabízí možnost přípravy v přípravných kurzech před přijímacím testem. Pokud víte, že sami látku nezvládnete, neváhejte těchto kurzů využít. Ve spojení s vaší novou učebnicí s modelovými otázkami to bude nejlepší možná příprava.

Jak postupovat při vyplňování samotného testu?

test

Časy na vyplnění testů a počty otázek v nich se sice liší, obecně ale lze shrnout, že při testu vám bude vycházet přibližný čas jedna minuta na jednu otázku.
Přijímačky na medicínu vám nedávají prostor ke zdržování se s otázkami, na kterých byste se mohli zaseknout. Vhodné proto je nejdřív vyplnit všechno co víte, a poté se vrátit k otázkám, na které jste zatím neodpověděli. A to hlavně z důvodu, abyste na konci časového limitu nezjistili, že kvůli dlouhému přemýšlení nad složitějšími otázkami vám teď nezbývá čas na posledních 20 otázek.

Předvečer testu

Pokud jste absolvovali opravdu poctivou několikaměsíční přípravu, vaše znalosti budou dost hluboké. V den před testem si už proto dopřejte také trochu oddychu, nic přelomového už v poslední den stejně nevymyslíte.

Snažte se vyhnout jakémukoli stresu před zkouškou, a hlavně se pořádně vyspěte. Odpočinutý mozek bude na další den fungovat na mnohem vyšší obrátky.
Ze všeho nejvíc budete při přijímacím testu potřebovat chladnou rozvahu. Nenechte se proto rozhodit při první otázce, na kterou nebudete znát odpověď.

Poté ještě bude čas se k ní v klidu vrátit. Nepanikařte. Po dlouhé a poctivé přípravě budete mít vědomostí dost, klíčové ale je pod tlakem udržet emoce na uzdě a být schopen logicky přemýšlet. Pokud zachováte chladnou hlavu, přijímačky na medicínu určitě zvládnete.