Vidět a být viděn

Pravidla pro všechny účastníky silničního provozu jsou stejná. Je ale velký rozdíl, jestli jezdíme po silnici autem nebo na kole. A protože jsou cyklisté zranitelnější než řidiči automobilů, měli by daleko více dbát na své bezpečí.
kola u stojanu

Co se týká bezpečnosti, podle policie ČR bychom měli na svém kole mít

· dvě na sobě nezávislé účinné brzdy

· přední odrazku bílé barvy

· zadní odrazku červené barvy

· oranžové odrazky na obou stranách pedálů

· oranžové odrazky na paprscích kol

· zaslepení konců řidítek (zátkami, rukojeťmi)

· zaslepení ovládacích páček (brzdy, měniče převodu) musí být obaleny materiálem pohlcujícím energii

· matice nábojů kol, pokud nejsou křížové nebo rychloupínací, musí být uzavřené

a za snížené viditelnosti, stejně jako je to u automobilů.

· světlometem bílé barvy vpředu

· vzadu svítilnou se zadním obrysovým světlem červené barvy

· zdrojem elektrického proudu (baterie, dynamo)

Některé bezpečnostní prvky můžeme vyměnit za jiné, pokud například odrazky na kole nahradíme reflexními nebo odrazovými materiály na těle cyklisty. Všechny odrazky by měly být zbaveny nečistot a prachu. Přední a zadní světlo může být nahrazeno svítilnou s přerušovaným světlem stejné barvy, ale jen pokud je silnice dostatečně osvětlena. Oblečení cyklisty by mělo být světlé a barevné, aby byl dobře viditelný i za tmy. Naopak při mlze by měl mít na sobě oblečení tmavé.
zaparkované kolo

Při provozu a rychlejší jízdě raději použijeme přilbu, pro děti a mladistvé do 18 let je povinná. Hodit se nám budou i brýle proti hmyzu a proti slunci. Před jízdou ani během ní nesmíme požít alkohol nebo omamné látky. Mohli bychom ohrozit nejen sebe, ale i ostatní. Vyhledávejme raději cyklistické stezky a vyhněme se silného provozu. Dejme si pozor na předjíždějící vozidla a nevjíždějme tam, kam dobře nevidíme. Za jízdy netelefonujme, neposlouchejme hlasitou hudbu a vnímejme provoz všemi smysly. Mohlo by nás to stát život.