Vaše obrana do Vašich rukou


PÅ™emýšlíte, jak se cítit bezpeÄnÄ›ji? Chodíte Äasto pozdÄ›ji domů a bojíte se? Stalo se Vám nÄ›kdy, že Vás nÄ›kdo sledoval až do VaÅ¡eho domu? Nebo jste dokonce nÄ›kdy byli svÄ›dky pÅ™epadení nebo krádeže? Obáváte se, že kdyby na Vás útoÄník zaútoÄil, nemáte žádnou Å¡anci? PÅ™emýšlíte, jak zabezpeÄit Váš majetek? Pokud jste alespoň na nÄ›kterou z tÄ›chto otázek odpovÄ›dÄ›li kladnÄ›, pak jste na naÅ¡ich internetových stránkách na správné adrese. Možná, že jste až dosud netuÅ¡ili, jaké prostÅ™edky Vám mohou pomoci. NaÅ¡e spoleÄnost nabízí nejvÄ›tší výbÄ›r prostÅ™edků, které Vás mohou zachránit. Jejich obsluha není těžká a díky Äeskému manuálu vÅ¡e snadno a rychle pochopíte. NejžádanÄ›jším zbožím jsou pepÅ™ové spreje a paralyzéry. V nabídce najdete nepÅ™eberné množství, různé typy se srozumitelným popisem. Ženy jistÄ› ocení pepÅ™ový sprej jako rtÄ›nku, který by ženy mÄ›ly nosit vždy ve své kabelce. Stále více pÅ™ibývá žen, které dají pÅ™ednost různým paralyzérům, zařízením, která stejnÄ› jako pepÅ™ový sprej, se vejdou do každé kabelky. VaÅ¡e bezpeÄí je ve VaÅ¡ich rukou a pokud si nevíte rady, zaÅ¡lete nám dotaz online a my Vám jej ihned zodpovíme. Muži mají výbÄ›r asi troÅ¡ku jednodušší. VezmÄ›te obranu do svých rukou. S námi bude VaÅ¡e obrana jednoznaÄnÄ› jistÄ›jší. Minimalizujte riziko, maximalizujte prevenci a možnou obranu.

Nejlepší obrana je útok – co Vám ta slova pÅ™ipomínají? Je otázkou diskuze, jak různÄ› můžeme toto známé přísloví chápat. Pokud je naÅ¡e obrana sebeobranou proti útoku napadajícího, pak je zcela v souladu se zákonem. Mnozí zákazníci se paradoxnÄ› obávají, jestli pepÅ™ové spreje Äi paralyzéry útoÄníkovi neublíží a nezabijí ho. Obavy nejsou na místÄ›. PÅ™i správném použití tÄ›chto nejpoužívanÄ›jších prostÅ™edků dochází u útoÄníka nejÄastÄ›ji ke ztrátÄ› orientace, Å¡oku a tedy k jeho paralyzování. BÄ›hem krátké doby může útoÄník vstát, ale ta doba postaÄí na Váš útÄ›k. ProhlédnÄ›te si vychytávky pro VaÅ¡i obranu a neváhejte se nás na cokoliv zeptat.